խրատ

խրատ
(in: խրատ հանճարոյ)

Mouradian 1996: 287

Փիլ. բագն. 216

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԽՐԱՏ — (ու, ուց, ուք, օք կամ իւք. եւ ոյ, ով, ովք.) NBH 1 0992 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c գ. Բան յորդորիչ կամ զգուշացուցիչ. ազդումն. յուշարարութիւն. թելադրութիւն. ... *Խրատ է բան բացասութեամբ (այսինքն վճռաբար) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0599 Chronological Sequence: 7c, 10c, 12c գ. παιδαγωγία, παίδευσις instituito, disciplina Կրթութիւն. հրահանգութիւն. ուսումն. խրատ. ... *Պիտոյ է միշտ դաստիարակութիւն աւետարանին. Յճխ. ՟Բ: *Վարժել, կամ ուղղել դաստիարակութեամբ. Նար. խչ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԹԵԼԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0805 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c գ. συμβουλή consilium, consultatio, sssuasio παραίνεσις monitum, suggestio Յուշարարութիւն. ազդումն. յորդոր. խրատ բարի կամ չար. *Թելադրութեամբ սատանայի: Զթելադրութիւնս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՈՐՀՈՒՐԴ — (հրդոյ, ոց, կամ դի, իւ. կամ դեան. դեամբ.) NBH 1 0976 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c μελέτη, λογισμός , διαλογισμός, νόημα, ἕννοια, βουλή, συμβούλιον , φρόνημα, ἑνθύμημα եւն. meditatio,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄՏԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0304 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c գ. προσοχή, ἑπιμέλεια attentio, diligentia, cura, curatio muneris. Ուշադրութիւն. զգուշութիւն. հոգողութիւն. փոյթ. *Մտադրութիւն (գրեալն՝ մտադիւրութիւն) օրինաց՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԲԵԹ — (ի.) NBH 1 0001 Chronological Sequence: 10c գ. Լուցկիք. նիւթ վառելի՝ ʼի կտաւէ կամ ʼի սնկոյ. բուտ, գաւ. *Կայծ ոստս հրահանաց աբեթի վառել. Նար. խրատ.: (Իսկ ըստ յն. ա՛բդօ՝ է լուցանել, վառել:) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԴԵՄ — (եցի.) NBH 1 0009 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 15c ն.չ. ἁναγγέλλω, παραγγέλλω , denuncio, moneo, ἑεργέω , operor efficaciter Ազդ առնել. իրազեկ առնել. յայտ առնել. յուշ առնել. զգացուցանել. ծանուցանել. լսելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂՔԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0046 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c գ. πτωχεία, πενία paupertas, mendicitas Վիճակ աղքատաց. չքաւորութիւն. անընչութիւն. տնանկութիւն. ... *Ոչ աղքատութեամբ կերիցես զհաց քո: Ես ըստ աղքատութեան իմում… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԲԱՍՏԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0053 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c, 13c ա. κατήγορος accusator Դատախազ, համայն՝ իրաւացի կամ անիրաւ փաստ բերելով յատենի ընդդէմ այլոյ. չարախօս. ոսոխ. ... *Վասն որոյ մատուցեալ ամբաստանքն՝ եւ ոչ մի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՅԱՐՄԱՐ — ( ) NBH 1 0064 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 13c, 14c ա.մ. παναρμόνιος concinnissimus Ամենայնիւ յարմարեալ հանգոյն ընտիր ներդաշնակութեան. կարի յոյժ համեմատ. բարեչափ. վայելչական, գեղեցիկ. խիստ յարմար,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԷՆԻՄԱՍՏ — (ի.) NBH 1 0070 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. ԱՄԷՆԻՄԱՍՏ կամ ԱՄԵՆԻՄԱՍՏ. πάνσοφος omniplenus sapientia, sapientissimus Լի ամենայն իմաստութեամբ. իմաստուն ամենայնիւ յամենայնի. ամենագէտ. ասի պարզապէս զԱստուծոյ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.